Adatkezelési Tájékoztató

A Green Rabbit Termékmediátor Kft. (2100 Gödöllő, Major utca 27., adószám: 13763460-2-13, cégjegyzékszám:13-09-124405) a jelen adatkezelési tájékoztató keretei közt tesz eleget az adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségének.

Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy meghatározza a Green Rabbit Termékmediátor Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. Továbbá jelen Tájékoztató tájékoztatásul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására.

Az adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tiszteletben tartja honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait, kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva, a nemzetközi ajánlásokkal összhangban végzi a személyes adatok kezelését.

Irányadó jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)
 • évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”)
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „Eker. tv.”);
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”);
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

Az adatkezelő adatai

Név: Green Rabbit Termékmediátor Kft. 

Székhely és postacím: 2100 Gödöllő, Major utca 27.

Adószám: 13763460-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-124405

Email: farkasandrea@targyaljangolul.hu

Weboldal:www.targyaljmagabiztosanangolul.hu

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Az Adatkezelő a honlapja fenntartásához és kezeléséhez külső szolgáltatást vesz igénybe, aki a tárhelyszolgáltatást biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat. Az általa végzett művelet: személyes adatok tárolása a szerveren. 

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: Web Support Magyarország Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Viktor Hugo utca 18-22.

Adószám: 25138205-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-381419

Email: support@websupport.hu

Telefonszám: +36 22 787674

Web: www.websupport.hu

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme

Az Adatkezelő adatkezeléseit az érintettek önkéntes hozzájárulásán vagy törvényi felhatalmazás alapján végzi. Önkéntes hozzájárulás esetén az érintett bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt adatok köréről, illetve azok felhasználásának módjáról, továbbá visszavonhatja hozzájárulását, kivéve meghatározott esetekben, amelyekben jogszabályi kötelezés alapján folytatódik az adatkezelés (ilyen esetekben az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az adatok további kezeléséről az érintett részére).

Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan közölni.

Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozók, vagy más harmadik személyek felé továbbítják az adatokat, úgy ezekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét.

Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések:

 • Feliratkozás hírlevélre és ingyenes letölthető anyagokra:

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Adatkezelés célja: digitális anyag és ajánlat e-mailben való elküldése

Adatfeldolgozó: ITACWT Limited, (továbbaikban Systeme.io) 3 Cruise Park Rise, Tyrrelstown, Dublin 15, Ireland; SmartSuite Holdings, Inc.3857 Birch Street #945 Newport Beach, CA 92660 (ügyfél-kapcsolati rendszer működtetése érdekében)

Adatok törlésének határideje: visszavonásig

 • Jelentkezés díjmentes konzultációra:

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, a konzultációra jelentkező alkalmasságának megállapítása; a telefonszám időpont és adategyeztetés céljából szükséges

Adatfeldolgozó: Sumo Group Inc. (továbbiakban „TidyCal”)1305 E. 6th St #3 Austin, TX 78702, (időpontfoglaló rendszer működtetője); ITACWT Limited, (továbbaikban Systeme.io) 3 Cruise Park Rise, Tyrrelstown, Dublin 15, Ireland; SmartSuite Holdings, Inc.3857 Birch Street #945 Newport Beach, CA 92660 (ügyfél-kapcsolati rendszer működtetése érdekében)

Adatok törlésének határideje: sikeres kiválasztás esetén a 3. pontban foglaltak szerint kerülnek további kezelésre, elutasítás esetén az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek

 • Sikeres elbírálást követő konzultáció/a megrendelt szolgáltatás teljesítése:

A kezelt adatok köre: név/cégnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím/székhely, adószám (amennyiben cég számára kerül kiállításra számla)

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, megrendelt szolgáltatás teljesítése

Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, a megrendelt szolgáltatáshoz kapcsolódó szerződés és számla elkészítése

Adatfeldolgozó: ITACWT Limited, (továbbaikban Systeme.io) 3 Cruise Park Rise, Tyrrelstown, Dublin 15, Ireland; SmartSuite Holdings, Inc.3857 Birch Street #945 Newport Beach, CA 92660 (ügyfél-kapcsolati rendszer működtetése érdekében); KBOSS.hu Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7. (mint a számlázz.hu oldal üzemeltetője, a számlák kiállítása és tárolása érdekében); MakroTeam Kft. 1172 Budapest, Martin u.20. (a kiállított számlákat könyvelő cég)

Adatok törlésének határideje: számlakiállításhoz szükséges adatok esetében 8 év, kapcsolattartás alapjául szolgáló adatok esetében 5 év, szerződés létesítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódó adatok esetében 5 év a szerződés megszűnésétől számítva

Facebook oldallal kapcsolatos adatkezelés 

A weboldal üzemeltetője közösségi oldalán keresztül is népszerűsíti és ismerteti az általa nyújtott szolgáltatást, valamint lehetőséget nyújt a Messengeren keresztül történő kapcsolatfelvételre. 

Az Adatkezelő a Facebook oldalán keresztül birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az érintettel való kapcsolattartásra, kérdések megválaszolására, árajánlat nyújtására használja. 

Az adatkezelés célja a szolgáltatások népszerűsítése, reklámozása és információk nyújtása az érdeklődők számára. 

Az adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájáruláson alapul, amelyet megadottnak kell tekinteni azzal, hogy az érintett kedveli, követi az oldalt, kommentet ír a bejegyzésekhez, vagy üzenet formájában felveszi a kapcsolatot az oldal üzemeltetőjével. 

Közös adatkezelő: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

A Facebook adatkezeléséről bővebben az alábbi linkre kattintva olvashat: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

További közösségi oldalak, amely a weboldalba ágyazott social-plug-in-ek használata miatt adatfeldolgozó és közös adatkezelő partner: 

LinkedIn Corporation 1000 West Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085 USA

Instagram HQ 1 Hacker Way Menlo Park CA 94025 USA

Az adatkezelő weboldala által alkalmazott Google Analytics szolgáltatás használata miatt adatfeldolgozó: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

Süti („cookie”) szabályzat

A weboldal „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) használ a minél jobb működése érdekében. Ezt a számítógépéről, illetve használt böngészőjéből bármikor törölheti. Amennyiben nem fogadja el a sütiket, nem garantált az oldal megfelelő működése.

A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

 Mik azok a „sütik”?

A „sütik” olyan kisméretű fájlok, melyek betűket és számokat tartalmaznak. A „süti” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.

Mire használhatók a „sütik”?

A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kapnak. A cookie-k kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A „sütik” segítségével a weboldalak üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. Ezek felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

 Milyen „sütikkel” találkozhat a weboldalon?

Ideiglenes „sütik”, melyek addig maradnak eszközén, amíg el nem hagyja weboldalt.

Állandó „sütik”, melyek webes keresőnek a beállításától függően hosszabb ideig, vagy egészen addig az eszközén maradnak, amíg azokat nem törlik.

Harmadik féltől származó „sütik”, melyeket harmadik fél helyez el a böngészőben (pl. Google Analitika). Ezek abban az esetben kerülnek a böngészőben elhelyezésre, ha a meglátogatott weboldal használja a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat.

Elengedhetetlen munkamenet (session-id) „sütik”:

Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik”:

Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. Ezekkel a „sütikkel” biztosítjuk például, hogy a weboldal a kért esetekben megjegyezze a bejelentkezést. Ezek nem gyűjtenek Önről azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. ( pl: Google Analitika)

Az adatkezelő weboldala által alkalmazott Google Analytics szolgáltatás használata miatt adatfeldolgozó: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

Funkcionális „sütik”:

E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, vagy a korábban megadott, és tárolni kért adatait: például automatikus bejelentkezés, a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a „sütik” nem követik nyomon a más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket megosztott.

Célzott vagy reklám „sütik”:

Ezek segítségével a weboldalak az érdeklődési körének leginkább megfelelő információt (marketing) tudnak nyújtani. Ehhez a kifejezett beleegyezése szükséges. Ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól.

Tartalmaznak a „sütik” személyes adatokat?

A legtöbb „süti” nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészéshez szükségesek, tárolásuk olyan módon történik, hogy jogosulatlan személy nem férhet hozzájuk.

Miért fontosak a „sütik” az interneten?

A „sütik” szerepe, hogy kényelmesebbé tegyék a felhasználók számára a böngészést, hiszen a böngészési előzmények révén állítja be a felhasználóknak a reklámokat, tartalmakat. A „sütik” letiltása vagy korlátozása néhány weboldalt használhatatlanná tesz. A letiltott vagy korlátozott „sütik” azonban nem jelentik azt, hogy a felhasználóknak nem jelennek meg hirdetések, csupán a megjelenő hirdetések és tartalmak nem „személyre szabottak”, azaz nem igazodnak a felhasználó igényeihez és érdeklődési köréhez. 

A „sütik” kezelése, törlése

A „sütiket” a használt böngésző programokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is.

A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. Mindegyik webes kereső különböző, így a megfelelő beállításokhoz kérjük, használja a kereső “Segítség” menüjét.

Az anonim Google Analitika „sütik” kikapcsolásához egy úgynevezett „Google Analytics plug-in”-t (kiegészítőt) telepíthet a böngészőjébe, mely megakadályozza, hogy a honlap Önre vonatkozó információkat küldjön a Google Analitikának. Ezzel kapcsolatban további információkat az alábbi linkeken talál: http://www.google.com/policies/privacy/ads/ 

A személyes adatok tárolása, védelme, hozzáférés az adatokhoz

Adatkezelő papír alapon és számítástechnikai eszközökkel tárolja a személyes adatokat, az Adatkezelő szék- vagy lakhelyén, saját szerverein. A papír alapú dokumentumokat az Adatkezelő elzárva tartja, biztosítva ezzel, hogy csak az arra jogosult kapjon hozzáférést. Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő és munkatársai jogosultak megismerni. Jelen tájékoztatóban írtak szerint egyes adatok továbbításra kerülnek adatfeldolgozók és más adatkezelők részére (pl.: könyvelő), a jelen tájékoztatóban írt célok megvalósítása érdekében. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, (pl. törvényben feljogosított hatóság megkeresése esetén) illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor. Adatkezelő védi a kezelt adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, törlés, valamint a sérülés és a megsemmisülés ellen. 

A weboldalon megjelenített fényképekkel, véleményekkel kapcsolatos adatkezelés 

A weboldalon néhány korábbi ügyfél véleménye került feltüntetésre az adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban. A vélemények teljes név és foglalkozás kiírásával, illetve fényképpel ellátva szerepelnek. Kizárólag akkor kerül a weboldalon feltüntetésre a véleményező teljes neve, foglalkozása, fényképe és véleménye, amennyiben ő ehhez írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulását adta (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelés célja: A szolgáltatások népszerűsítése, reklámozása és információk nyújtása az érdeklődők számára, valamint az egyes ügyfélvisszajelzések megjelenítése.

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájáruláson alapul (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. 

Közös adatkezelő: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

Kezelt adatok köre: a korábbi ügyfelek neve, foglalkozása, fényképe, saját véleménye a kurzussal kapcsolatban

Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulása visszavonásáig, illetve az adott tartalomnak az Adatkezelő weboldaláról történő törléséig. Az oldal üzemeltetője nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

A weboldalon található Farkas Andreát ábrázoló képek készítője: Merkl Kinga Ev. Székhely: 2100 Gödöllő, Kelemen László utca 14./C

Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Előzetes tájékozódáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Jelen tájékoztató mellett az alábbi elérhetőségen kérhet további információt: farkasandrea@targyaljangolul.hu

Az érintett hozzáférési joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség:

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog:

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Levelezési cím: Green Rabbit Termékmediátor Kft. 2100 Gödöllő, Major utca 27., Email: farkasandrea@targyaljangolul.hu Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelő munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül. Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül, írásban, közérthető formában, a kérelemmel megegyező módon megadni a tájékoztatást.

 Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Az adatkezelő intézkedései incidens észlelése esetén:
Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával a tudomásszerzést követően be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

Az érintettet nem kell az adatvédelmi incidensről tájékoztatni, ha

 1. a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták (különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat);
 2. b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. (Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. Pl. sajtóközlemény kiadása).
  Az illetékes hatóság miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár, utasíthatja az adatkezelőt, hogy tájékoztassa az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Jogorvoslat

Ha az érintett az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt kíván tenni, azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál teheti meg, a következő elérhetőségeken:
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: 06-1/391-1400; fax: 06-1/391-1410;
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu;
Weboldal: www.naih.hu.

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz is fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszéknél (https://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.

Hatósági együttműködés

Az Adatkezelő, amennyiben hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat. Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.

Kelt: Gödöllő, 2023.november 14.